Vi kan utleie av
helsepersonell

Helsesektorens foretrukne leverandør
av kompetent personell

Ekstern skriving

Til sykehus, privatpraktiserende leger,
departementer, takstmenn m.fl.

Vi kan utleie av
helsepersonell

Helsesektorens foretrukne leverandør
av kompetent personell

Ledige stillinger

Nyheter

  • 15 FEB 17
  • 1

  Kurs i System X

  Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X. Se cefalon.no/kurs for mer informasjon. Påmelding til post@cefalon.no

  • 09 FEB 17
  • 0
  Revidert arbeidsgiver

  Revidert arbeidsgiver

  Vi er blitt revidert arbeidsgiver!   For å kunne bli revidert arbeidsgiver må vi  bemanningsbedrifter være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap. Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens

nho-logo

Medlem siden 2006