For oss er det viktig å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av helsepersonell til våre kunder.

Å være en revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonene skjer hvert andre år. Vi har gjennomgått revisjon 4 ganger og sist i 2023. Vi hadde ingen anmerkninger. Det er vi veldig stolte av.

For å bli Revidert arbeidsgiver må man være:

 • Medlem av NHO Service og Handel – bemanningsbransjen
 • Registrert hos Arbeidstilsynet
 • Organisert som et norsk aksjeselskap

Dette blir gjort:

Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.

De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.

Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service og Handel.

Hva blir revidert?

 • Ansettelseskontrakter
 • Risikoforhold hos innleier
 • HMS
 • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
 • Sykepenger
 • Langtidssykemeldte og oppfølging
 • Stillingsvern
 • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag

Relaterte linker