Cefalon AS er et datterselskap av Lenas HelsePersonell AS. Det består av to avdelinger. Den ene avdelingen holder kurs for helsepersonell. Den andre avdelingen utfører skrivetjenester.

Vi tilbyr korte praktiske kurs som fører til at flere helsepersonell kommer ut i jobb på legekontor eller sykehus.

Cefalon AS ble opprettet i 2014 av Lena M Owrum Vonka. Hun startet Lenas HelsePersonell AS for 20 år siden. Lenas HelsePersonell og Cefalon samarbeider om å sette opp kurs som er tilpasset arbeidsmarkedet i helsesektoren.

Relaterte linker