En sykepleier er en helsearbeider som praktiserer sykepleie. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlige for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak, og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenhenger. Sykepleiere har også en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

Sykepleierutdanningen er 3-årig og etter endt studietid får man en offentlig godkjent autorisasjon.

For å jobbe som sykepleier i Norge må du ha norsk autorisasjon. Søknadsskjema samt mer informasjon finner du på helsedirektoratet sine hjemmesider.

Vi mangler vi over 4500 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i følge NAVs bedriftsundersøkelse (2023). Det utgjør 10% av totalmangelen og er den største yrkesgruppen vi har mangle på i Norge. Å bli sykepleier er et godt valg. Les mer om utdanningen her: Bli sykepleier

Relaterte linker