En sykepleier er en helsearbeider som praktiserer sykepleie. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlige for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak, og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenhenger. Sykepleiere har også en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

Sykepleierutdanningen er 3-årig og etter endt studietid får man en offentlig godkjent autorisasjon.

For å jobbe som sykepleier i Norge må du ha norsk autorisasjon.  Søknadsskjema samt mer informasjon finner du på www.SAK.no.  Det tar normalt 2 måneder å få autorisasjon fra det tidspunkt du har betalt avgiften og sendt søknaden. Det er veldig viktig at søknaden er korrekt og at alt vedlegg har et godkjent stempel fra en offentlig enhet, politi eller advokat.

Relaterte linker