Hva er riktig lønn?

Hva som er riktig lønn for helsesekretærer varierer etter hvor lang ansiennitet du har og hvor du arbeider.
Dersom du er medlem av en fagforening er det denne som fremforhandler lønnen. Helsesekretærforbundet i Delta og Fagforbundet er slike fagforeninger.

Lønn for helsesekretær på legekontorer

De færreste legekontor har tariffavtaler, så da kan legene i prinsippet lønne det de mener er riktig. I praksis viser det seg at helsesekretærer lønnes på samme måte som kommunene lønner sine ansatte.  Denne tabellen viser hvordan tariffen er for helsesekretærer i Delta per 1.5.2023:

Ansiennitet/erfaring

0 – 4  år

6 år

8 år

10 år

16 år og mer

Årslønn

415 300

419 500

430 900

474 700

487 300

Lønn helsesekretær på sykehus

Ansatte som jobber på sykehusene følger Spekter sin avtale

I denne avtalen går helsesekretærene under «Stillinger som det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller  3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell». Minstelønnssatsene som gjelder fra 01.07.2023 er som følger:

Ansiennitet/erfaring

0  år

4 år

6 år

8 år 

Årslønn

412 000 417 000 423 000 430 000
10 år

491 000

Statistisk sentralbyrå har også en veldig omfattende oversikt over lønn for alle yrkesgrupper. Her er det mulig å skille ut bare helsesekretærer. Du finner det på denne linken: Les mer her

 

I oversikten må du velge hva du vil se, og hvilken yrkesgruppe. I tabellen som heter «Yrke» kan du skrolle deg ned til nummer 3256 – Helsesekretær. Så velger du kjønn, arbeidstid og år. Når du da velger å vise tabellen får du en oversikt over dataene. Dette kan være et godt utgangspunkt dersom du ikke reguleres av en tariffavtale. Vår erfaring er at tallene som fremkommer her er for maksimal ansiennitet.

Lønn i bemanningsbyråer

Lønnen du får som helsesekretær i et bemanningsbyrå vil være akkurat den samme som den du hadde fått dersom du hadde jobbet direkte på den arbeidsplassen du er utleid til.

Det finnes et eget EU-direktiv som sier at vikarer ikke skal forskjellsbehandles i forhold til de personene som de vikarierer for – det såkalte «Vikarbyrådirektivet». Hvis du vil lese mer om dette, kan du se for eksempel her

Lønn helsesekretærer og medisinske sekretærer

Det er stor forskjell på utdannelsen til en helsesekretær og en medisinsk sekretær. Se nærmere om utdannelsen til helsesekretærer her .

Når det gjelder lønnsnivået, så er vår erfaring at det ikke er veldig stor forskjell mellom de to yrkesgruppene. Den store forskjellen ligger nok mer i hvilke typer jobber man kan få – mulighetene er nødvendigvis mye større for en autorisert helsesekretær enn for en medisinsk sekretær. På mange sykehus er det et definitivt krav at sekretæren skal være autorisert helsesekretær. Ved innføring av kjernejournal er det et krav at det er kun autorisert helsepersonell som kan få innsyn.

Hvordan regne ut timelønn?

Det er ikke alltid så lett å forstå årslønn, månedslønn og timelønn og hvordan det henger sammen. Her er et forsøk på å forklare akkurat det.

Årslønn: Det er den lønnen du får utbetalt i ren lønn dersom du jobber et helt år. Det vil si 11 månedslønner pluss feriepenger.

Månedslønn: Månedslønnen er årslønn delt på 12. Tjener du 415 300,- i året er månedslønnen din 34. 608,-

Timelønn: Dersom du jobber 37,5 timer i uka, tilsvarer det 1950 timer i året.

7,5 time per dag * 5 dager = 37,5 timer i uka

Du får betalt for alle ukene i året, altså 52. Da blir det totalt 37,5 ganger 52 = 1.950 timer i året. I dette eksempelet er altså årslønnen 415 300 delt på 1.950 = kr.  213,- per time.

Sykelønn: Sykelønn blir normalt utbetalt med en timelønnsats for hver time du har krav på å få betalt. Dette er den samme lønnssatsen som du tjener når du jobber. Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene hvor du er syk. Deretter overtar NAV.

Overtidslønn: Det finnes veldig mange ulike avtaler om overtidsbetalt. Dersom du arbeider et sted der det er tariffavtale som du er innlemmet i, så står vilkårene for overtidsbetaling der. Det finnes så mange ulike varianter at vi ikke kan gå inn på dem her, men felles for dem alle er at de aldri kan være dårligere for deg som arbeidstaker enn minimumskravet i arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om det her

Feriepenger: Feriepengene opptjener du året før det utbetales. Det betyr at de feriepengene du får utbetalt sommeren 2024 er opptjent i hele 2023. Arbeidsgiveren din setter av feriepenger for deg hver gang du får utbetalt lønn. Ferieloven sier at man har krav på 10,2% av lønnen som feriepenger. Det tilsvarer 4 uker og 1 dags ferie (21 dager). Men, de aller fleste arbeidsgivere – inkludert Lenas HelsePersonell AS – beregner 12,0% feriepenger av lønnen. Det tilsvarer 5 ukers ferie (25 dager). Når feriepengene blir utbetalt er de skattefrie for deg. Skattemyndighetene har tatt hensyn til det da skattekortet ditt ble utarbeidet. Det er vanlig å få utbetalt opptjente feriepenger når man slutter hos en arbeidsgiver. Arbeidsgiveren pliktig til å trekke skatt av feriepengene dersom de er utbetalt samme år som de er opptjent. Dersom du venter til neste år, blir de skattefrie.