En medisinsk sekretær går et løp på 6 måneder. Det er en utdanning som tas på privatskole og er ikke en beskyttet tittel. Utdanningen medfører ingen autorisasjon slik helsesekretær gjør. Man kan ikke bruke helsesekretærtittelen når man er utdannet medisinsk sekretær.

Arbeidsoppgavene på legekontor kan være:

  • Skranke- /telefonservice
  • Laboratoriearbeid
  • Skiftestuearbeid

Arbeidsoppgaver på sykehus kan være:

  • Journalskriving
  • Skranke/pasientregistrering
  • Timebestilling.
  • Postsekretæroppgaver

Legesekretæren har heller ingen autorisasjon, men kunnskap og kompetanse gjennom arbeidserfaring på sykehus eller legekontor. Før 1995 het helsesekretærutdanningen legesekretær. Det er  derfra denne tittelen kommer. Alle som har gått på videregående skole før 1995 har på sine vitnemål yrkestittelen legesekretær. Man kan i dag søke om autorisasjon med et slikt vitnemål dersom man har jobbet som dette etter 1995.

Medisinsk sekretær passer fint for deg som vil omskolere deg fra et annet helserelatert yrke.

Er du medisinsk sekretær kan du allikevel få autorisasjon. Les mer om det her: Hvordan får autorisasjon som helsesekretær?

Trenger du oppfriskningskursKlikk her!

Relaterte linker