Vi har gjennom en årrekke opparbeidet oss spesialkompetanse på utvelgelse av kompetente helsesekretærer og tannhelsesekretærer til legekontor og tannlegekontor.

Om dere har behov for permanent arbeidskraft, kan vi tilby å bistå med rekrutteringen til slike stillinger. Vi kan love deg en profesjonell og grundig tjeneste ut fra dine konkrete behov.

Hvordan gjøres dette? 

Vi gjør hele rekrutteringsprosessen fra a-å

Det vil si:

  • utarbeidelse av annonse  
  • annonsering
  • screening av søkermassen, førstegangsutvelgelse
  • intervjuer av aktuelle kandidater
  • test av kandidater
  • referansesjekk av aktuelle kandidater
  • verifisering av autorisasjoner der dette er påkrevet
  • utsendelse av avslagsbrev

Ta kontakt med oss for å få mer detaljer og pristilbud. Send mail til post@lenas.no eller ring 22 99 94 99.