Måten jobbsøknaden er utformet på kan være helt avgjørende for om du kommer videre i jobbsøkerprosessen. Det er en del ting som er lurt å fokusere på og en del ting du må holde deg unna.

I utgangspunktet er søknaden noe som skal gjøre at leseren (dvs. den som skal ansette deg) blir nysgjerrig og vil vite mer om deg og hva du har gjort. Det er viktig at du i søknaden får tydelig fram hvorfor du er motivert for akkurat denne stillingen. Hva kan du bidra med i dette firmaet? Hvorfor er dette en jobb du skal få?

Det betyr igjen at søknaden må:

  • være lettlest og tydelig
  • være oversiktlig
  • vise tydelig hva du kan bidra med i stillingen
  • lages ny for hver stilling du søker på
  • være så interessant at leseren vil studere CVen din mer inngående

Søknaden skal ikke:

  • være en oppramsing av det som allerede står på CVen din
  • inneholde lange setninger med masse «floskler»
  • ha skrivefeil
  • ha lange forklaringer på hvorfor du mener at akkurat denne stillingen passer i din karriereutvikling akkurat nå! Det er helt uinteressant for en potensiell arbeidsgiver.
  • Ikke bruk kunstig intelligens i søknadsbrevet. Det må være naturlige setninger som du selv føler deg komfortabel med. Et svært godt søknadsbrev som du selv ikke har skrevet blir oppfattet feil for arbeidsgiver og tillegger deg skriveegenskaper du ikke har.

Et godt tips kan også være å få noen du kjenner – som vet at du søker jobber – til å lese stillingsutlysningen og deretter søknaden din. Hva sitter vedkommende igjen med når han/hun har lest søknaden din. Var den kjedelig, eller ble han/hun nysgjerrig og vil vite mer? Kommer det ordentlig fram hvorfor du mener du skal komme videre på en samtale?

Husk å gjøre det lett for leseren å forstå at du er aktuell for stillingen. 

Lykke til!