For å få autorisasjon som tannhelsesekretær må du gå Tannhelsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Jobber du som sekretær på tannlegekontor i dag eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.
Bor du i Oslo:
Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:
Søker du via www.vigo.no
Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vg3 Tannhelsesekretær kan du ta hos oss på nett og 3 samlinger i løpet av ett semester.

Du må også ta en tverrfaglig eksamen. På Tannhelsesekretær Vg3 er det ikke et krav om praksis, men vi anbefaler likevel at alle skaffer seg en praksisplass dersom du ikke jobber på et tannlegekontor slik at teorien bli praktisert og frisk i minnet. Dette vil du bli testet i på den tverrfaglige eksamenen og den praktiske fagprøven.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Lena Vonka på telefon 90917616 eller mail lena@lenas.no

Du kan lese mer om hva en tannhelsesekretær er her