For å få autorisasjon som tannhelsesekretær må du gå Tannhelsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Jobber du som sekretær på tannlegekontor i dag kan du likevel få autorisasjon.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Du gjør følgende: Få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.
Bor du i Oslo:
Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:
Søker du via www.vigo.no
Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Du må avlegge eksamen som privatist på den videregående skolen som tilbyr tannhelsesekretærutdanning i fylket ditt. Når du har bestått alle eksamenene, kan du søke om autorisasjon. Det gjør du hos helsedirektoratet.

Du kan lese mer om hva en tannhelsesekretær er her