Bli medlem i Helsesekretærforbundet i Delta

Som Delta-medlem står du aldri alene.

Vi organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser.
To måneder gratis medlemskap for nye medlemmer. Alle nye, betalende medlemmer får tilsendt en praktisk ryggsekk.
Gratis medlemskap for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid.
Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned.

Les mer her