Hva er en helsefagarbeider?
En hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeiders oppgave er å bidra med sykepleie til ulike pasientgrupper. Vanlige arbeidsoppgaver for helsefagarbeideren er å behandle pasienter, forebygge sykdom og rehabilitering.

Som helsefagarbeider hjelper du pasienten med daglige gjøremål som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Du vil også ta deg av de pårørende til den som er syk eller pleietrengende.
Helsefagarbeideren jobber ved somatiske eller psykiatriske sykehus, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, alders- eller sykehjem, i de hjemmebaserte tjenestene eller i kommunens helse- og sosialtjeneste.

Hvordan får autorisasjon som helsefagarbeider?
Skal man jobbe som helsefagarbeider i Norge må man ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Søknadsskjema samt mer informasjon finner du på www.SAK.no. Det tar normalt 2 måneder å få autorisasjon fra det tidspunkt du har betalt avgiften og sendt søknaden.

Relaterte linker