Hva er HbA1c?

I nyeste utgave av Helsesekretæren (nr 2-2019), i spalten «Fra laben», kan du lese mer om analysen HbA1c. Artikkelen er skrevet av Bente Nygaard, som er laboratoriekonsulent i Noklus.

I artikkelen får du vite hva HbA1c er, og du får også vite sammenhengen mellom tolkning av HbA1c-verdien og erytrocyttenes levetid. Tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid kan nemlig gi falsk for høy eller lav HbA1c-verdi.

I tillegg kan du lese mer om hvilke krav Helsedirektoratet setter til analysekvaliteten og dokumentasjon av denne, dersom diagnosen diabetes skal stilles på eget instrument.

Dette er en fin og oversiktlig artikkel om en analyse som er i bruk på mange legekontor.

Les hele artikkelen her: HbA1c – Glykert hemoglobin, (Helsesekretæren nr. 2-2019)

Tekst hentet fra Noklus ved Hilde-Kristin Rondestveit

Les hele artikkelen her