Lenas HelsePersonell AS har i over 10 år tilbudt skrivetjenester til blant annet sykehus i hele Norge. Vi har en stor skrivestue med 25 sekretærer som skriver dikterte lydfiler om til tekst via diktafon. Vi mottar lydfiler, det være seg ulike journalnotater, som igjen blir nedskrevet i pasientens journal. Det er tidsbesparende for legen. Forskning viser at vi snakker 7 ganger raskere enn vi skriver.

Våre sekretærer har lang erfaring innen skriving etter diktafon. De er gode i norsk rettskriving og medisinsk terminologi. De kan ulike journaloppsett, slik legene ønsker at notatet skal skrives, og ulik terminologi. Våre sekretærer jobber dag, kveld og helg. Vi har kort leveringstid på vårt arbeid.

Når det gjelder skriving og oppsett av andre lydopptak, er vi i tett dialog med kunden og blir enige om oppsettet på hvert enkelt oppdrag.

Hvordan fungerer transkribering?

Legen dikterer et notat på en pasient. Vi mottar deretter den dikterte lydfilen enten som en kryptert lydfil, eller vi logger oss inn direkte i pasientjournalen. Vi har sikre linjer via Norsk helsenett.

Når det gjelder andre skriveoppdrag kan kunden diktere lydfilen via telefon eller annen opptaker. Vi konverterer lydfilen hos oss. Den kan enten lastes inn i Dropbox som en kryptert fil eller sendes på mail.  Det kommer helt an på hvor sensitivt materialet er.

Vi kan også komme og hente skriveoppdrag i Stor-Oslo.

Hva skriver vi?

Vi skriver alle typer lydopptak. Det være seg for leger som dikterer polikliniske notat, operasjonsbeskrivelser, tilsynsnotat, innkomstjournaler og epikriser. Men vi har også god erfaring med transkripsjon av forskningsmateriell, intervjuer og granskninger av ulykker/saker. Vi har også erfaring med juridiske dokumenter for advokater og tingretter. Vi har i årenes løp skrevet blant annet granskningen av Tsunamien som Reinås-utvalget sto for. Treholtsaken som ble gjenopptatt i 2010. Granskningen av hvordan UDI trosset den politiske ledelsen ved innvilgelse av oppholdet for 182 irakske kurdere, de såkalte «MUF-erne» mm.

Hva slags format kan vi motta som lydfil?

Vi konverterer alle format av lydfiler i vårt program. Det er alt fra profesjonelle lydopptakere til lydfiler som dikteres på en vanlig mobiltelefon.

Priser

I hovedsak priser vi våre tjenester per dikterte sekund. Grunnen for at vi priser på denne måten er at det er forutsigbart for kunden. Kunden kan regne ut prisen på forhånd for hvert dikterte opptak. Opptak med mye «dødtid» prises per time. I en intervjusituasjon kan det i opptaket oppstå pauser uten at opptaker skrus av. Derfor ser vi at det er mer hensiktsmessig i slike oppdrag å prise tjenesten per time.