PERSONVERERKLÆRING  

Lenas HelsePersonell AS (“Lenas”, “vi” eller “oss”) er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern. Denne erklæringen (sammen med andre dokumenter det refereres til) beskriver hvilke personopplysninger vi innhenter fra deg, og hvordan vi behandler disse.

INNSAMLING AV INFORMASJON   

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig:

 • I forbindelse med ditt ansettelsesforhold og bemannings-/ plasseringsforhold.
 • I forbindelse med dine oppdrag (bemannings-/plasseringsoppdrag) av enhver art.
 • For å kunne vurdere dine kvalifikasjoner til en stilling, oppdrag eller en oppgave, informere deg om relevante muligheter, tilby deg opplæring og veiledning, samt for å avtale ansettelse eller oppdrag for deg.
 • For å utføre våre ledelses- og administrasjonsoppgaver, så som styring av forretningsrisiko, følge opp rettslige krav/beslutninger, sørge for samsvar med andre lov- og reguleringsmessige pålegg og personaladministrasjon (administrasjon av betingelser, lønn, skatteprosent, timelisteregistrering, samt prestasjonsoppfølging mm.).
 • For å gjennomføre og behandle spørreundersøkelser, konkurranser mv.
 • Informasjon fra registrering av CV-profil og oppdatering(er) av profilen via «Min Side».
 • Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom «Søk på stillingen»-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen og lagre dette på den aktuelle stillingen i vårt CRM-system.
 • Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc.
 • I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.

Systemet setter informasjonskapsler (cookies) i nettleseren, som beskrevet i dokumentet for bruk av informasjonskapsler.

HVORDAN INFORMASJONEN BRUKES

Informasjonen som samles inn brukes når det er nødvendig for å:

 • Skreddersy innhold i samsvar med dine preferanser.
 • Svare på henvendelser når du kontakter oss
 • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.
 • Gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag eller bemanningsoppdrag.
 • Informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr.
 • Overholde lovmessige forpliktelser.

Når du er registrert som kandidat hos oss kan vi foreta enkelte automatiserte avgjørelser kun basert på automatisk behandling herunder profilering, som for eksempel bruk av søkekriterier knyttet til kompetanse for å finne riktige kandidater registrert i våre databaser.

LAGRINGSTID

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske eller regulatoriske forpliktelser. Lagringstiden avhenger av hvilket formål personopplysningen er brukt til, og det respektive systemet slike personopplysninger er behandlet i. Det er ikke mulig å redegjøre for de ulike lagringsperiodene på en forståelig måte i denne erklæringen. Lagringstid blir vurdert med grunnlag i følgende kriterier så lenge det er

1) nødvendig for det aktuelle formål, 2) nødvendig for å ivareta vår relasjon med deg, 3) du har samtykket til det, og/eller 4) kreves etter gjeldende regler for lagring/arkivering.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG OG DATABEHANDLER  

Lenas HelsePersonell AS er behandlingsansvarlig, og er de som eier data som blir lagt inn i systemet. Som databehandler står AvantIT for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. AvantIT AS benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver.

Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Lenas HelsePersonell AS og AvaniIT AS som regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

TREDJEPARTER

Opplysninger om deg vil kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Lenas HelsePersonell AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Lenas HelsePersonell AS har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Vi deler også personopplysninger med andre selskaper som er direkte eller indirekte kontrollert av Lenas HelsePersonell AS. Vi deler også med offentlige myndigheter dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det. Du samtykker også med dette i å motta eposter fra datterselskapet Cefalon AS med informasjon om ulike kurs for helsepersonell. Du kan selv melde deg av mottak av slike eposter dersom du ønsker det.

 

CHAT

Dersom du chatter med oss, innhenter vi informasjon om datamaskinen din, herunder (hvis tilgjengelig) IP-adressen din og dialogen vi har hatt.

 

INNSYN, ENDRING ELLER SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Du har rett til å sette deg inn i, oppdatere, korrigere og få slettet dine personopplysninger i overensstemmelse med reglene i personopplysningsloven. For innsyn, oppdatering og spørsmål kan du henvende deg til oss på e-post adresse: post@lenas.no eller ringe din kontaktperson hos oss.