Hvor jobber helsesekretæren?
Helsesekretær vil være den første fagpersonen pasienten møter når han/hun henvender seg i resepsjonen på legesenteret. Helsesekretæren kan også jobbe på en poliklinikk på et sykehus.

Aktuelle arbeidsplasser for en helsesekretær kan være innen:
– Primærhelsetjenesten
– Institusjonshelsetjenesten
– Spesialisthelsetjenesten
– Bedriftshelsetjenesten
– Annet, som resepsjonsmedarbeider.

Yrkeskompetanse som helsesekretær får man etter 3 års videregående opplæring.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene kan være å ta imot timebestillinger, yte telefonservice og gi pasientinformasjon, blodprøvetaking og analyse av prøver, journalføring, innsending og mottak av prøver, regnskap og tilrettelegging. I tillegg arbeider en helsesekretær på legekontor også med annet pasientrettet praktisk arbeid, gjerne i nært samarbeid med legen. Dette kan være:

  • Sårskift og førstehjelp i forbindelse med skader
  • Oppdekking og assistanse ved inngrep
  • Taking av EKG, blodtrykk og øreskylling
  • Vaksinering

Personer uten autorisasjon har da ikke adgang til å bruke helsesekretærtittelen eller tittel som kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Tittelen helsesekretær ble beskyttet i 2003. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen.

På en rekke områder vil helsesekretærer kunne avlaste personell med høgskole- og universitetsutdanning. Dette vil kunne frigjøre ressurser og øke behandlingsmulighetene, som igjen vil komme den enkelte pasient og samfunnet til gode.

Du kan lese mer om hvordan man blir helsesekretær her eller hvordan man får autorisasjon her 

Relaterte linker