Lønnstillegg for helsesekretærer på sykehus

Delta fikk medhold i Rikslønnsnemnda for kravet om pensjon fra første krone! Dette er en viktig seier som har stor betydning for Deltas medlemmer i små stillinger. Rikslønnsnemnda har også fastsatt lønnstillegg på minst 7000 kroner i årets mellomoppgjør.

Rikslønnsnemnda fastsatte 7. november 2019 resultatet i årets mellomoppgjør for Deltas medlemmer i spesialisthelsetjenesten, etter at streiken i sykehusene ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Delta-medlemmer uten krav til formell utdanning og fagarbeidere i helseforetakene får lønnstillegg på minst kr. 7.000.

Minstelønnssatsene øker mer enn det generelle tillegget. Delta-medlemmer som i dag har minstelønn får derfor ytterligere tillegg på toppen av det generelle tillegget.

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent, i tråd med lønnsoppgjøret i frontfaget.

 

Les mer og last ned hele oversikten her

Referanse: Delta.no