Hvordan bli helsesekretær?

Programfag for helsesekretærutdanning

Er du medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær? 

Det er enklere enn du tror. Vi har et løp for deg som vil utdanne deg som voksen og ikke ønsker å gå på videregående skole. Studiet går over et semester med tre samlinger over nett. Samlingene er knyttet til helg, så du kan jobbe ved siden av studiet.

På dette kurset får du opplæring i programfagene du trenger for å bli helsesekretær. Du får i tillegg god trening til å skrive eksamensoppgaver. Du deltar på våre informative og hyggelige samlinger med andre deltagere som ønsker å bli helsesekretær.

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid:
    Faget handler om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.  Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. (HMS).
  • Kommunikasjon og samhandling:
    Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthandtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesket med ulike behov.
  • Yrkesutøvelse:
    Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, etikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemiddel. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

Eksamen?

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på.

Du har tre teoretiske eksamener – eksamen i alle programfagene. I tillegg har du en tverrfaglig eksamen som er praktisk.

Eksamen i :

Helse og sykdom  – Vg3 Helsesekretær
Kommunikasjon og samhandling – Vg3 Helsesekretær
Yrkesliv i helsesekretærfaget –  Vg3 Helsesekretær

To ganger i året arrangeres eksamen og du må melde deg opp som privatist.

Les mer her

Dersom du ikke har erfaring med laboratoriearbeid kan du melde deg på her. Vi har også eksamensforberedende kurs. Det kan du lese mer om her.

Autorisasjon

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som helsesekretær.

Vi samarbeider med Helsesekretærforbundet i Delta og medlemmer kan søke støtte. Les mer om dette her