Våre godt kvalifiserte og kvalitetssikrede medarbeidere jobber ute hos våre kunder på legekontor, tannlegekontor, og sykehus. Vi sørger for å bemanne arbeidsplassene ved blant annet:

  • sykefravær
  • permisjoner
  • ferier
  • permanente faste ansettelser (rekruttering)
  • akutte behov 
  • toppbelastninger

Alle våre medarbeidere er intervjuet. Vi sjekker minimum 2 referanser og autorisasjonen sjekker vi gyldighet hver 3. måned. Vi har tett dialog med kunder og medarbeiderne i hele oppdragsperioden.

Her kan du lese mer om hva du bør vite som innleier!

Vår lange erfaring fra å finne rett person til rett sted, gjør at vi lykkes i vårt arbeid!