Bli medarbeider i Lenas HelsePersonell AS
Som medarbeider hos oss er du vårt ansikt utad. Vi skal ta vare på deg når du er ansatt hos oss. Vi ønsker at du skal ha glede av og utvikle deg gjennom jobbene du får gjennom oss, og gjør alt vi kan for at du får en jobb du trives i, mestrer og finner utfordrende.

Vi har vært i bransjen i 20 år. Alle våre internt ansatte har helsefaglig bakgrunn og kjenner helsesektoren godt. Den yrkesgruppen vi er best på er helsesekretærer, medisin sekretærer og legesekretærer.

Vi har avtale med hele Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Det sikrer oss mange spennende oppdrag. Denne kunden har vi hatt avtale med helt siden 2001. Den gangen var det fylkeskommunene i Norge som hadde ansvar for å drift sykehusene. Gjennom dette lange samarbeidet er vi svært kjent for å levere gode vikarer i en årrekke. Det er vi stolte av! Vi har en helt unik kompetanse på dette feltet.

I tillegg til helsesekretærer, medisin sekretærer og legesekretærer, er vi store på tannhelsesekretærer. Her leverer vi vikarer til tannlegekontorer og større klinikker.

Avdelingskontor i Trondheim
I år startet vi vårt første avdelingskontor, og det ligger i Trondheim. Det er en spennende satsing for Lenas HelsePersonell. For uten å levere helsesekretærer til sykehusene i Midt-Norge, leverer vi tannhelsesekretærer til tannlegekontor og sekretærer til legekontor og private klinikker.

Vi har laget en film som du kan se på. Der beskriver Lena hvordan det er å jobbe hos oss! Ta en titt og velkommen som medarbeider hos oss!

Relaterte linker