Bli medarbeider i Lenas HelsePersonell AS
Som medarbeider hos oss er du vårt ansikt utad. Vi skal ta vare på deg når du er ansatt hos oss. Vi ønsker at du skal ha glede av og utvikle deg gjennom jobbene du får gjennom oss, og gjør alt vi kan for at du får en jobb du trives i, mestrer og finner spennende.

Vi har vært i bransjen i over 20 år. Flere i vår administrasjon har helsefaglig bakgrunn og kjenner helsesektoren godt. Den yrkesgruppen vi er best på er helsesekretærer, medisin sekretærer og legesekretærer (utdannet før 1995).

Vi har avtale med Helse Sør-Øst. Det har vi hatt i 12 år og har fått ytterligere ny kontakt. Det sikrer oss mange spennende oppdrag på sykehus. Gjennom dette lange samarbeidet er vi svært kjent for å levere gode vikarer i en årrekke. Det er vi stolte av! Vi har en helt unik kompetanse på dette feltet.

I tillegg til helsesekretærer og medisin sekretærer, er vi store på tannhelsesekretærer. Her leverer vi vikarer til tannlegekontorer og større klinikker.

Vikarer i hele Norge
Fra 2019 har vi begynt å levere vikarer i hele Norge. Det er en spennende satsing for Lenas HelsePersonell. Vi er i dag i de store byene Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Men vi leverer også til mindre steder fra nord til sør.

Vi har laget en film som du kan se på. Der beskriver Lena hvordan det er å jobbe hos oss! Ta en titt og velkommen som medarbeider hos oss!

Relaterte linker