• 14. MAI 2019
  • 0
  Våre rammeavtaler

  Våre rammeavtaler

  Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge på kontorpersonell innen kontor og administrasjon. Som førsteleverandør skal vi nå levere: Sentralbord/resepsjonsmedarbeidere Juniorsekretær/kontorassistent Sekretær/saksbehandler/personalmedarbeider Arkivmedarbeider Bestilling for kunder gjøres til sykehusinnkjop@lenas.no Vi har også rammeavtale med Helse Sør-Øst på Helsesekretærer til sykehus Les mer her

  Read more
  • 2. MARS 2020
  • 0
  Trenger du eller din arbeidsplass kurs i å forebygge vold og trusler?

  Trenger du eller din arbeidsplass kurs i å forebygge vold og trusler?

  Bli bedre på å forebygge vold og trusler med bruk av VR-teknologi (Viritual reality) Vårt søsterselskap Cefalon AS har utviklet kurs i å forebygge vold og trusler spesielt rettet mot personer som jobber i skranke. Det er spesielt egnet for deg som jobber på legekontor, DPS, BUP, psykiatriske sykehus eller for deg som kommer i

  Read more
  • 19. NOVEMBER 2019
  • 0
  Lønnstillegg for helsesekretærer på sykehus

  Lønnstillegg for helsesekretærer på sykehus

  Delta fikk medhold i Rikslønnsnemnda for kravet om pensjon fra første krone! Dette er en viktig seier som har stor betydning for Deltas medlemmer i små stillinger. Rikslønnsnemnda har også fastsatt lønnstillegg på minst 7000 kroner i årets mellomoppgjør. Rikslønnsnemnda fastsatte 7. november 2019 resultatet i årets mellomoppgjør for Deltas medlemmer i spesialisthelsetjenesten, etter at

  Read more
  • 2. MARS 2020
  • 0
  Informasjon om Korona-virus til våre ansatte

  Informasjon om Korona-virus til våre ansatte

  Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt? Hvis du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme i 4 døgn og har vært feberfri i 24 timer. Det er ikke nødvendig å avlegge negativ test i etterkant. Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden din. En positiv selvtest bør

  Read more