Våre rammeavtaler

Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge på kontorpersonell innen kontor og administrasjon.

Som førsteleverandør skal vi nå levere:

  • Sentralbord/resepsjonsmedarbeidere
  • Juniorsekretær/kontorassistent
  • Sekretær/saksbehandler/personalmedarbeider
  • Arkivmedarbeider

Bestilling for kunder gjøres til sykehusinnkjop@lenas.no

Vi har også rammeavtale med Helse Sør-Øst på Helsesekretærer til sykehus

Les mer her