For å få autorisasjon som helsesekretær må du gå Helsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Er du medisinsk sekretær, legesekretær (utdannet før 1995) eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon. Da kan vårt datterselskap Cefalon AS hjelpe deg med det.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.

Bor du i Oslo:

Søker du her

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vg3 Helsesekretær kan du ta hos oss på nett og 3 samlinger i løpet av ett semester.

De praktiske kursene for å gå opp til tverrfaglig eksamen kan du også ta hos oss. Vi har skreddersydd kurs for deg som skal opp til eksamen som helsesekretær. Se på hjemmesiden til Cefalon.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Lena Owrum Vonka på telefon 90917616 eller mail lena@lenas.no

Les mer om kursene og påmelding her

Du kan lese mer om hva en helsesekretær er her