En medisinsk sekretær har som regel en ettårig utdannelse. Dette er ikke en beskyttet tittel, og det medfører ingen autorisasjon for medisinske sekretærer. Arbeidsoppgavene på legekontor kan være skranke- /telefonservice og lab-arbeid. På sykehus – journalskriving, pasientregistrering og timebestilling. Det er nødvendig med god kjennskap til medisinsk terminologi og om rutiner på legekontor og sykehus.

Legesekretæren har heller ingen autorisasjon, men kunnskap og kompetanse gjennom arbeidserfaring på sykehus eller legekontor.

En medisinsk sekretær har som regel en ettårig utdannelse. Dette er ikke en beskyttet tittel, og det medfører ingen autorisasjon for medisinske sekretærer. Arbeidsoppgavene på legekontor kan være skranke- /telefonservice og lab-arbeid. På sykehus – journalskriving, pasientregistrering og timebestilling. Det er nødvendig med god kjennskap til medisinsk terminologi og om rutiner på legekontor og sykehus.

Legesekretæren har heller ingen autorisasjon, men kunnskap og kompetanse gjennom arbeidserfaring på sykehus eller legekontor.

Trenger du oppfriskningskurs i LaboratoriearbeidKlikk her!

Relaterte linker