Anne Mette Braathen

Kontorleder skrivestua

Har ansvar for daglig drift av vår interne skrivestue. Kontaktperson for alle  sykehusene vi skriver for.

epost: anne.mette@lenas.no