Nytt EU-direktiv ved venepunksjon

Nytt EU-direktiv påbyr bruk av sikkerhetsutstyr ved venepunksjon, og forbyr å sette hylsen tilbake på nålen (recapping)

Direktivet ble vedtatt i mai 2010, og gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre EU-direktiver. Direktivet skal være fullt implementert i norsk helsevesen innen 10. mai 2013

I norske lærebøker og prosedyrer i blodprøvetaking  har det vært vanlig praksis å sette tilbake hylsen på nålen med en hånd. Denne praksisen og lærebøkene må nå endres.

EU-direktivet setter søkelys på forebygging av stikkskader. Bruk av sikkerhetsutstyr vil redusere antall stikkskader, men vi må ikke glemme god opplæring og gode arbeidsrutiner ved prøvetaking. Direktivet er laget for å beskytte oss som tar blodprøver og sikkerhetsutstyret er allerede tilgjengelig på det norske markedet.