Ingen brudd på regler hos Lenas HelsePersonell

Vi har de siste månedene blitt rammet av ekstrem mediafokus i forbindelse med uregelmessigheter i bemanningsbransjen. I den sammenheng har de største bemanningsbyråene blitt gått etter i sømmene av både stat og kommune. Lenas HelsePersonell AS har hatt tilsyn av Hinas (Helseforetakenes Innkjøpesservice) som genererer og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge, Oslo kommune, Bergen kommune, Drammen kommune samt arbeidstilsynet. Alle tilsynene viser at Lenas HelsePersonell AS driver en god virksomhet uten vesentlige avvik eller mangler i fohold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Det er viktig for oss å påpeke dette, ettersom det i media ellers kan se ut som om alle bemanningsbyråer – spesielt de som leverer helsepersonell – systematisk bryter lover og regler. Dette er altså imidlertid ikke tilfellet.

Vi er derfor stolte av å fortsatt fremheve overfor både kunder og vikarer at vi er et reelt og godt alternativ for bemanning av helsespersonell!

Oslo, 1. juli 2011
Lena M. Ovrum Vonka
administrerende direktør