Rekruttering

Rekruttering til faste stillinger

Vi har gjennom en årrekke opparbeidet oss spesialkompetanse på utvelgelse av kompetent personell til de fleste områder i helsevesenet. Enten det dreier seg om å finne helsesekretærer, legesekretærer, journalskrivere, tannhelsesekretærer, sykepleiere, hjelpepleiere eller ufaglært personell, så har vi gode systemer og rutiner for å finne og velge ut den rette til våre kunder.

Der hvor våre kunder har behov for permanent arbeidskraft, kan vi tilby å bistå med rekrutteringen til slike stillinger. Vi kan love deg en profesjonell og grundig tjeneste ut fra dine konkrete behov.

Hele eller deler av prosessen?

Vi kan ta på oss hele rekrutteringsoppdraget fra a-å, slik at vi kun tilbyr en eller flere kvalitetssikrede kandidater til kunden for endelig godkjenning.

Alternativt kan vi ta på oss deler av arbeidet med rekrutteringen. Eksempelvis:

  • utarbeidelse av stillingsbeskrivelser/annonser
  • annonsering
  • ved behov, annonsering på print i relevante medier
  • screening av søkermassen, førstegangsutvelgelse
  • intervjuer av aktuelle kandidater
  • referansesjekk av aktuelle kandidater
  • verifisering av autorisasjoner der dette er påkrevet
  • utsendelse av avslagsbrev