Driftshåndboken

Vi har utarbeidet et effektivt og oversiktlig arbeidsverktøy som passer for alle legekontorer.

Dette er en oppslagsbok som inneholder alt man utfører på et legekontor. Den er delt inn i ulike kapitler som:

 

Driftshåndboken blir spesialtilpasset til det enkelte legekontor.

Boken koster kr 3.990,- ferdig spesialtilpasset.

Ta kontakt for mer informasjon!