Vi har utarbeidet et effektivt og oversiktlig arbeidsverktøy som passer for alle legekontorer.

Dette er en oppslagsbok som inneholder alt man utfører på et legekontor. Den er delt inn i ulike kapitler som:

  • Om legekontoret
  • Rutiner i skranken
  • Skiftestue
  • Laboratoriet
  • Svangerskap
  • Førstehjelp
  • HMS
  • Diverse nyttig informasjon

Driftshåndboken blir spesialtilpasset til det enkelte legekontor.

Boken koster kr 3.990,- ferdig spesialtilpasset.

Ta kontakt for mer informasjon!