Dette kapittelet inneholder informasjon om skiftestuen som:

 • Telling av puls
 • Blodtrykksmålin.
 • EKG – måling (Elektrokardiografi)
 • Suturfjerning
 • Øreskylling
 • Øyeskylling
 • Sårskift
 • Enkelt sårskift
 • Øyeskylling
 • Enkelt sårskift
 • Brannskader – Sårskift
 • Akutte sår – Sårskift
 • Infeksjoner- Sårskift
 • Venøse sår – Kroniske sår – Sårskift
 • Arterielle sår – Kroniske sår. Sårskift
 • Spirometri
 • Audiometri
 • Oppdekking
 • Gynekologisk undersøkelse