Her er temaer som beskrives i kapittelet om laboratorium:

 • Daglige rutiner på laboratoriet
 • Alfabetisk analyse- oversikt
 • Daglige vedlikeholdsrutiner ved Laboratoriet
 • Blod i avføring
 • Glukosebelastning
 • Graviditetstest- Hba1c
 • Hemoglobin
 • Hurtigtester
 • Injeksjoner/vaksiner
 • Kapillærprøvetaking
 • Prøvesvar/laboratoriesvar
 • Oversikt over de ulike urinanalysene
 • Prosedyre CRP- fullblod /INR
 • Rutine for rengjøring av utstyr
 • Prosedyre for risikoavfall
 • Sterilisering av utstyr- bruk avsterilisert utstyr
 • Rekvisisjoner-smitte/hygiene-Rengjøring av laboratorieutstyr
 • Sentrifugering av prøveglass
 • SR- senkningreaksjon
 • Streptokokk A
 • Urinprøver
 • Smitte/hygiene: Desinfeksjon av laboratorieytstyr
 • Venepunksjon- utstyr til venepunksjon
 • Våre maskiner