Nye rammeavtaler!

Vi har fått en ny avtale med OPAK for skriving av diktater som deres takstmenn dikterer. Det er vår avdeling ExScribo som vil jobbe med OPAK på dette området. Det er vi stolte og glade for!

Vi har også inngått avtale med NHOs «Ringer i vannet»-prosjekt som innebærer at vi skal gjennomføre et omfattende kurs for å utdanne journalskrivere. Dette blir gjennomført hos Karea med undervisning og opplegg fra oss. Vi gleder oss!