Spekter område 10 – Mellomoppgjøret 2019 – Pensjonsseier og minstelønnssatser – 07.11.2019-2 (1)