Informasjon om Korona-virus høst 2023

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt?

 • Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.
  • Du bør holde deg hjemme hvis du føler deg syk med luftveissymptomer. Ved restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste kan du leve som normalt.
  • Du trenger ikke teste deg for korona selv om du har luftveissymptomer. Er du i risikogruppen bør du teste deg.
  • Dersom du tar en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Host i et lommetørkle eller i albuekroken. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Vask hendene med såpe og vann, eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Unngå kontakt med personer i risikogrupper.
  • Du bør begrense eller unngå kontakt med familier som har nyfødte barn eller spedbarn.
  • Bruk munnbind hvis du må oppsøke steder med mange mennesker, eller må besøke noen i risikogruppen.
  • Hvis du er bekymret for din egen eller barnet ditt sin helse kan du ta kontakt med legen.

 

Informasjonen er hentet fra Regjeringen sine sider 24.10.2023