Informasjon om Korona-virus til våre ansatte

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt?

  • Hvis du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme i 4 døgn og har vært feberfri i 24 timer. Det er ikke nødvendig å avlegge negativ test i etterkant.
  • Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden din.
  • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon dersom du ikke har oppfriskningsdose. Dersom du har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert (to doser for de fleste, tre doser for immunsupprimerte) og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
  • Har du testet positivt på en selvtest, bør du registrere den på nettsiden til kommunen.
  • Merk at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil ikke vises i koronasertifikatet.

Hva gjør jeg hvis jeg tester negativt?

  • Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer.
  • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre bør du gå hjem.
  • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra du får symptomer til selvtesten viser at du er smittet. Dersom du har vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at du tar ny test 2-3 dager senere. Er symptomene lette trenger du ikke holde deg hjemme i tiden mellom den første og andre testen.
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Se også Råd til arbeidsplasser og virksomheter.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering.

Informasjonen er hentet fra Regjeringen sine sider 15.03.22