Trenger du eller din arbeidsplass kurs i å forebygge vold og trusler?

Bli bedre på å forebygge vold og trusler med bruk av VR-teknologi (Viritual reality)

Vårt søsterselskap Cefalon AS har utviklet kurs i å forebygge vold og trusler spesielt rettet mot personer som jobber i skranke. Det er spesielt egnet for deg som jobber på legekontor, DPS, BUP, psykiatriske sykehus eller for deg som kommer i kontakt med utagerende pasienter.

Dette vil være en opplevelse du sent vil glemme! Mer ekte blir det ikke!