Innhold i kapittelet er:

  • Svangerskapskontroll
  • Vanlige Svangerskapsplager
  • Anbefalt livsstil
  • Komplikasjoner
  • Etterkontroll
  • Prevensjonsmidler