Dette kapittelet beskriver de viktigste rutinene i skranken som:

 • Ekspedisjon / luke
 • Morgenrutiner
 • Henvendelse i skranken
 • Rutiner for telefoniske henvendelser
 • Rutiner for behandling av post
 • Resepter, sykemeldinger telefonisk
 • Journalnotat
 • Innskriving av epikrise
 • Pasientregnskap
 • Dagsoppgjør / periodeliste
 • Arkivering- avsluttende ettermiddagsrutiner