Første del av Driftshåndboken inneholder nyttig informasjon om legekontoret. Her omtales temaer som

 • Presentasjon av legekontoret
 • Priser hos fastlegen
 • Etiske retningslinjer
 • Service
 • Telefon
 • Telefonsvarer
 • Pasientmottak i luke og telefon
 • Arbeidstid
 • Overtid
 • Faste morgenmøter
 • Informasjon og veiledning til pasienten
 • Klager fra misfornøyde pasienter
 • Hvordan håndtere vanskelige pasienter
 • Taushetsplikt
 • Pårørende
 • Håndvask
 • Hanskebruk
 • Hånddesinfeksjon
 • Personlig hygiene og bruk av arbeidstøy
 • Desinfeksjon av utstyr
 • Rengjøring og vask av legekontoret
 • Rutiner for avfallssortering
 • Samarbeidspartnere