Innholdet i kapittelet er

 • Lover og regler
 • Arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososiale sider ved arbeidsmiljøet
 • Brann
 • Immuniseringsarbeid i forhold til de ansatte
 • Fast rapportering til MSIS
 • Kvalitetssikring
 • Intern kvalitetskontroll på laboratorium
 • Ekstern kvalitetskontroll
 • Noklus og Foklus
 • Apparatlogg
 • Lageroversikt
 • Branninstruks
 • Taushetserklæring