Kapittelet omhandler

  • Viktige telefonnummer
  • Førstehjelp ved hjerteinfarkt
  • Førstehjelp ved diabetes coma, (høyt blodsukker)
  • Førstehjelp ved insulinsjokk / føling, (lavt blodsukker)
  • Førstehjelp ved epileptisk anfall
  • Førstehjelp ved akutt sårbehandling / blødning
  • Kjennetegn ved sjokk / sirkulasjonssvikt
  • Førstehjelp ved sjokk / sirkulasjonssvikt
  • Førstehjelp ved forgiftning / løsemidler / etsende væsker
  • Gjenopplivning av små barn