Våre godt kvalifiserte og kvalitetssikrede vikarer jobber ute hos våre kunder på legekontor, tannlegekontor, sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten. Vi sørger for å bemanne arbeidsplassene ved blant annet:

  • sykefravær
  • permisjoner
  • ferier
  • permanente faste ansettelser
  • akutte behov for å dekke vakter
  • turnuser

Vår lange erfaring fra å finne rett person til rett sted gjør at vi lykkes i vårt arbeid!