Som medarbeider i Lenas HelsePersonell AS er du vårt ansikt utad. Vi skal ta vare på deg når du er ansatt hos oss. Vi ønsker at du skal ha glede av og utvikle deg gjennom jobbene du får gjennom oss, og gjør alt vi kan for at du får en jobb du trives i, mestrer og finner utfordrende.

Relaterte linker