En pleieassistent har ikke offisiell autorisasjon. Dette er personer som har erfaring som pleiemedhjelper på sykehjem, i hjemmetjenesten eller på et sykehus.

En pleieassistent hjelper til med stell og pleie av pasienter. Det kan være seg mating, dusjing, vasking og annet stell som pleietrengende har behov for. Det er ingen offisiell skole som utdanner pleieassistenter, men det finnes en rekke kurs som er å anbefale.

Relaterte linker